Férfinevek

Ányos
A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V W X Z Zs

Összetett keresés Kinyit

Jelmagyarázat

Anyakönyvezhető név Szerepelt a legnépszerűbb nevek között

Á

Ábel

Az Ábel bibliai férfinév, Ádám és Éva második fiának a neve. Héber eredetije הֶבֶל Hevel / הָבֶל Hável, jelentése: pára, lehelett, innen múlandóság. Mások szerint a név asszír vagy sumér eredetű, és a jelentése: fiú. A név eredetének harmadik lehetősége a sumer AB.DIĜIR logogram amorita (nyugati sémi) olvasata: abu-ilû, sumer ab-An, jelentése „Az isten”, illetve ab-ba-an, abba2-ēl, azaz „Isten atya”. Az isten szót (An) az amoriták Él neveként olvasták ki. Első ismert előfordulása az i. e. 18. században a jamhadi Abbán névváltozata, Abba-Él, Abēl.

Ábner

Az Ábner héber eredetű férfinév (אַבְנֵר Avnér), jelentése: az atya fény, szövétnek, világosság atyja
Ajánlott névnap: November 19.

Ábrahám

Az Ábrahám héber eredetű férfinév. Bibliai jelentése: sokaság atyja (אַבְרָהָם Avráhám). A bibliai pátriárka eredeti neve Ábrám (אַבְרָם Avrám – felemelt, felmagasztosult atya volt.) A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki: „népek sokaságának atyjává teszlek”.
Ajánlott névnapok: Június 15., Augusztus 16., Október 09.

Ábrám

Az Ábrahám név eredeti alakja, jelentése: fölséges atya.
Ajánlott névnap: Október 09.

Ábrán

Az Ábrahám és az Ábrán nevek régi magyar változata.
Ajánlott névnapok: Június 15., Augusztus 16., Október 09.

Ábris

Az Ábrahám magyar kicsinyítőképzős alakjából önállósult név.
Ajánlott névnapok: Március 16., Október 09.

Ádám

Az Ádám bibliai férfinév, az első emberpár férfitagjának neve. A név héber eredetű (אָדָם), az eredeti jelentése: ember (az emberi faj neve vált személynévvé). A szó alapjelentése „vörösnek lenni”, az adam szó valamennyi sémi nyelvben egyben „embert”, „földből valót” és „vörös színűt” is jelent (héber: אָדָם, arab: آدم).
Ajánlott névnapok: Szeptember 09., December 24.

Ádér

Az Ádér kelta eredetű férfinév, jelentése: tölgyfa gázló.
Ajánlott névnap: Június 08.

Ádin

Az Ádin héber - angol eredetű férfinév, jelentése: finom, kedves.

Ádler

Az Ádler német (Adler) eredetű férfinév, jelentése: sas.

Ádomás

Az Ádomás magyar eredetű férfinév, jelentése: áldomás.

Ág

Az Ág ősi magyar eredetű férfinév, jelentése a szó maga, alakváltozata még az Ágas ősi magyar eredetű férfinév.
Ajánlott névnap: Június 26.

Ágas

Az Ágas ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: ág, ágat bitorló, alakváltozata: Ág.
Ajánlott névnap: Június 26.

Ágost

Az Ágost férfinév a latin Augustus név magyar változatából (Augusztusz) való, de lehet a szintén ebből származó Ágoston név rövidülése is, jelentése: magasztos, fennkölt. Női párja: Auguszta, Augusztina, Ágosta.

Ágoston

Az Ágoston latin eredetű férfinév. A latin Augustus név kicsinyítőképzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja, jelentése: magasztos, fenséges, fennkölt. Női párja: Auguszta, Augusztina, Ágosta.
Ajánlott névnapok: Május 27., Május 28., Augusztus 28.

Áhim

A Joakim név rövidülése.

Ájáz

Ákos

Az Ákos türk eredetű régi magyar férfinév. Türk eredetije: „ak-kus”. Jelentése: fehér sólyom.

Áldor

Az Áldor germán eredetű magyar férfinév, ami származhat a germán Alderich, Aldarik névből, aminek a jelentése: öreg tapasztalt + hatalmas. Lehet az Aldó továbbképzése is.
Ajánlott névnap: Február 06.

Álmod

Álmos

Az Álmos ősi magyar eredetű férfinév, Árpád fejedelem apjának a neve. Jelentése: megvett, megvásárolt; más feltevés szerint: szerző. A magyar álom szóból való származtatása vitatott, a név későbbi használatában azonban szerepet játszhatott a közszó is. A magyar mitológia szerint mindenesetre Emese álmának magyarázata volt, hogy fiút szül – ez a gyermek lett a mitológiai Álmos.
Ajánlott névnapok: Január 01., Február 20.

Ámon

Az Ámon egyiptomi eredetű férfinév, Ámon isten nevéből, jelentése: rejtett, elrejtőzött.
Ajánlott névnapok: Január 14., Október 04.

Ámor

Az Ámor latin eredetű férfinév, mely a római mitológiában a szerelem istenének a neve.
Ajánlott névnap: Február 06.

Ámos

Az Ámos héber eredetű bibliai férfinév, jelentése: Isten által vitt, hordozott vagy terhet vivő.
Ajánlott névnap: Január 14.

Ángyán

Az Ángyán a görög eredetű latin Anianus név rövidült és magyarosodott formája, jelentése valószínűleg: zsarnoki.
Ajánlott névnapok: Április 25., November 15., December 07.

Ányos

Az Ányos férfinév valószínűleg a görög Annianosz névből ered, a latin Anianus közvetítésével. Eredeti jelentése valószínűleg: bántó, zsarnoki.
Ajánlott névnapok: Április 25., November 15., December 07.

Árbóc

Az Árbóc kun eredetű magyar férfinév. Árbóc volt a kun Böngér fia.
Ajánlott névnap: Október 12.

Árboz

Árisz

Az olasz Aris névből származik, ami több görög eredetű név (Aristarco, Aristotele, Aristide) rövidülése.

Árkád

Az Arkád név alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Január 12., November 13.

Árkos

Az Árkos régi magyar személynév, eredete bizonytalan. Származhat az Argus névből, de lehet a görög-latin eredetű Arcadius (magyarul Arkád) kicsinyítőképzős rövidülése is.
Ajánlott névnap: Január 12.

Ármin

Az Ármin férfinév valójában Arminiusnak, a cheruskok fejedelmének nevéből ered. Jelentése: hadi férfi. Női párja: Ármina.

Árod

Áron

Az Áron bibliai név, talán héber eredetű, jelentése: ihletett, tisztánlátó, vagy a bátorság hegye.
Ajánlott névnapok: Április 02., Július 01.

Árpád

Az Árpád régi magyar férfinév, az ótörök eredetű árpa szó -d kicsinyítőképzős származéka. Az Árpádhoz hasonlóan alakult ki a ma már alig használatos Buzád név is, mely a búza szóból ered. Jelentése: nemes vezető.

Árpás

Ártádi

Árvád