Férfinevek

Boleszláv
A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V W X Z Zs Összes

Összetett keresés Kinyit

Jelmagyarázat

Anyakönyvezhető név Szerepelt a legnépszerűbb nevek között

B

Boleszláv

A Boleszláv szláv eredetű férfinév, jelentése: több + dicsőség.
Ajánlott névnap: December 14.

Babócsa

Koppány egyik árván maradt fia. A másik Berzence. Berzence és Babócsa állt bosszút Szent István fián,Imrén apjuk halála miatt.

Babót

Bacsa

Bacskó

Bagamér

A Bagamér a szláv Bogumir név Árpád-kori magyar alakja, jelentése: isten + béke.
Ajánlott névnapok: Február 08., November 08.

Bágyon

Baja

Baján

A Baján magyar eredetű férfinév, jelentése: gazdag. Rokon nevek: Bojta, Vajta, Vajk.
Ajánlott névnapok: Április 24., December 20.

Bajka

A Baján név alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Április 24., December 20.

Bajnok

A Bajnok magyar eredetű férfinév, eredeti jelentése: bajvívó, harcos.
Ajánlott névnapok: Március 04., Június 24.

Bajzát

Bakács

Régi magyar férfinév, valószínűleg a Bak szó kicsinyítőképzős származéka.
Ajánlott névnap: Október 07.

Baksa

A Baksa régi magyar személynévből származó férfi keresztnév. Feltehetően az Isten jelentésű Bog névelem származéka. Egyesek szerint török származású név, mások szerint a magyar bak szóval van kapcsolatban; azonban ezek a feltevések nem megalapozottak.
Ajánlott névnapok: Március 29., Október 07.

Bakta

A Baksa név alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Március 29., Október 07.

Balabán

A Balabán régi magyar-türk eredetű személynév, jelentése: nagy, hatalmas. A balaban kun nyelven azt jelenti: sólyom.
Ajánlott névnapok: Március 23., Május 20.

Balajtár

Balambér

A Balambér férfinév a legrégebbről ránk maradt hun nyelvemlék. Balambér nagyfejedelem volt az első fejedelme az európai Hun törzsszövetségnek 362-383-ig. Jelentése: fejedelmek fejedelme, erős király.
Ajánlott névnapok: Január 26., Február 23., Február 27.

Balán

Balár

A Balár régi magyar személynév, ami valószínűleg az ótörök bala szó származéka, melynek jelentése: kicsiny fióka.
Ajánlott névnap: Január 24.

Baláskő

Balassa

A Balassa eredetileg egy ősi, latin név, mely azonban már az államalapítás kora óta ismert Magyarországon. A köztiszteletben álló római Balassió családnévből származik a Balázs, melynek magyar módosulata a Balassa (első írásos említése az 1200-as években). Mint oly sok magyar személynév, a Balassa is idővel családnévvé módosult a köztudatban (Balassa Bálint), s mint keresztnév, -elfelejtődött.

Balaton

A Balaton ősi eredetű férfi és női név, Szkíta nyelven azt jelenti: az élet víze, más feltevések szerint az óiráni bâla, mint mocsár és bâla-don, mint sárvíz, mocsaras víz, szavakra vezethető vissza.
Ajánlott névnap: Július 11.

Balázs

A Balázs az ismeretlen eredetű latin Blasio családnévből származó férfinév.

A nevet sokan - helytelenül - a görög Bazileosz névvel azonosították, melynek szó szerinti jelentése: királyi. Ezzel szemben a név valójában az ókori Rómából ered, a híres és előkelő Cornelius nemzetség egyik ága a Blasio névvel különböztette meg magát a család többi ágától. A Blasio (és így a Balázs) név eredete, jelentése máig megfejtetlen maradt. Más források a Blasius jelentését két szóból vezetik le: az előtagban a blandus (nyájas) vagy a belasius, bel (öltözék), az utótagban a syros (kicsi) rejlik.
Ajánlott névnap: Február 03.
Név gyakorisága: Megtekintés

Balda

A Balda német eredetű név, ami a Bald- előtagú, germán eredetű nevek önállósult beceneve. Jelentése: merész.
Ajánlott névnap: Február 27.

Baldemár

A Baldemár német eredetű férfinév, jelentése: merész, bátor, híres.

Baldó

A Baldó német eredetű név, a bald- elemet tartalmazó germán nevek beceneve. A névelem jelentése: merész.
Ajánlott névnap: Február 27.

Bálint

A Bálint a latin Valentinus családnévből származó férfinév. A Valentinus alapszava, a valens jelentése erős, egészséges. Női párja a Valentina.

A Bálint név latin alakból való kialakulásának sorrendje: Valentinus - Valentin - Valent - Balent - Bálint. A v-b betűk felcserélődése más nyelvben is megfigyelhető, például az angolban a Willy - Billy alakoknál.
Név gyakorisága: Megtekintés

Balló

A Ballabás név becéző rövidülése.
Ajánlott névnap: Június 11.

Balmaz

A Balmaz magyar eredetű férfinév, jelentése: nem létező.
Ajánlott névnap: Február 03.

Balog

A Balog ősi magyar eredetű férfinév. Jelentése: balkezes.

Baltazár

A Baltazár babiloni (akkád) eredetű férfinév, jelentése: Baál (isten) tartsa meg a királyt! A Bibliában nem szerepel a napkeleti bölcsek („háromkirályok”) neve, így csak a 6. századtól kezdve említik a legendák.
Ajánlott névnapok: Január 06., Január 11., Június 20.

Balzsam

Bán

A Bán ősi magyar eredetű férfinév. A bánok voltak a királyi biztosok, megyefőnökök, a jelentése is erre utal: határvidék kormányzója. A mongol, török, avar és kirgiz nyelvben is gazdag jelentéssel bír. Kimutatható, hogy a bán-pán szavak a rovásírással írt nap szavunk megfordított olvasatai.
Ajánlott névnapok: Február 12., Június 05., Augusztus 28.

Bandó

Az András becenevéből önállósult.
Ajánlott névnapok: Július 07., November 30.

Bandur

Bánk

A Bánk a régi magyar Bán névből ered, ez utóbbi viszont a bán méltóságnévből. A képzés -k kicsinyítő képzővel történt.

Bános

Régi magyar személynév, a Bán kicsinyítőképzős származéka.
Ajánlott névnapok: Január 24., Április 16.

Barabás

A Barabás arámi eredetű férfinév, jelentése: Abbasz fia, az atya fia.
Ajánlott névnap: Június 11.

Baracs

A Barabás alakváltozata.
Ajánlott névnap: Március 29.

Barakon

A Barakon magyar eredetű férfinév, jelentése tisztázatlan.
Ajánlott névnapok: Augusztus 13., Augusztus 22.

Barakony

A Barakony magyar eredetű férfinév, jelentése tisztázatlan.
Ajánlott névnapok: Augusztus 13., Augusztus 22.

Barancs

A Barancs régi magyar személynévből származó férfi keresztnév. Feltehetően Barabás név kicsinyítőképzős származéka, de van olyan elképzelés is miszerint az ótörök bar szótő származéka, ennek a jelentése: megy, jár.
Ajánlott névnap: Március 29.

Barangó

Baranya

Bardó

A Bardó német eredetű férfinév, a germán Bardolf név rövidülése, jelentése: csatabárd + farkas.
Ajánlott névnap: Június 10.

Barla

Barlám

A Barlám görög eredetű férfinév, mely középkori regényhős nevéből származik.
Ajánlott névnap: November 19.

Barna

A Barna ómagyar-arámi eredetű férfinév. Jelentése: a vigasztalás fia. (A bar- képző az arámiban fiút jelent, ám az utótag jelentését egyesek vitatják). Rokon nevek: Barnabás, Borbás. (Ne tévesszük össze az eltérő eredetű Barabás férfinévvel!).
Ajánlott névnap: Június 11.
Név gyakorisága: Megtekintés

Barnabás

A Barnabás a Barna férfinév alakváltozata.
Ajánlott névnap: Június 11.
Név gyakorisága: Megtekintés

Barnett

A Barnett angol eredetű férfinév, jelentése: nemes ember, vezető, vezér.

Barót

A Barót magyar eredetű férfinév, jelentése: úr, medve, menyét, nyest.
Ajánlott névnapok: Július 15., Július 16.

Bars

A Bars magyar eredetű férfinév, jelentése: bors.
Ajánlott névnapok: Január 30., Július 28.

Barsz

A Barsz török eredetű férfinév, jelentése: párduc.
Ajánlott névnapok: Január 30., Július 28.

Barta

A Bertalan alakváltozata.

Bartal

A Bertalan név régi magyar formájának, a Bartalomnak a rövidülése.
Ajánlott névnap: Augusztus 24.

Bartó

A Bertalan név régi magyar formájának, a Bartalomnak az -ó kicsinyítőképzős rövidülése.
Ajánlott névnap: Augusztus 24.

Bartolómeó

A Barton alakváltozata.
Ajánlott névnap: Augusztus 24.

Barton

A Barton angol eredetű férfinév, jelentése: földműves, gazda.
Ajánlott névnap: Augusztus 24.

Bartos

A Bertalan név régi magyar formájának, a Bartalomnak az -s kicsinyítőképzős rövidülése.
Ajánlott névnap: Augusztus 24.

Bartyán

Báruk

A Báruk héber eredetű férfinév, jelentése: áldott, szent, boldog.
Ajánlott névnap: Augusztus 24.

Báta

Batbaján

Batbaján, Kürt legidősebb fia volt, aki népével az Azovi tengertől keletre maradt.

Bató

A Bató Bizonytalan eredetű régi magyar név, ami lehet a Bata személynév származéka, amely esetleg a báty szóból ered, esetleg a bot szóval függ össze, de származhat a germán Botho, Bodo névből is. Ez utóbbinak a jelentése: parancsoló, úr.
Ajánlott névnapok: Június 17., Július 31., November 02.

Bátony

Régi magyar személynév, a Bát név kicsinyítő képzős származéka. Jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnapok: Január 26., Június 15.

Bátor

A Bátor magyar eredetű férfinév régi személynévből származik, jelentése megegyezik a bátor melléknévvel.
Ajánlott névnap: Február 27.

Batu

Batu mongol kán nevéből.

Batur

Batus

Bazil

A Bazil görög eredetű férfinév, jelentése: királyi.
Ajánlott névnap: Január 02.

Bazsó

A Bazil régi magyar becenévből önállósult.
Ajánlott névnapok: Január 02., Október 01.

Beatus

A Beatus latin eredetű férfinév, jelentése: boldog.

Becegő

Becse

A Becse magyar eredetű férfinév és női név, jelentése: kánya.
Ajánlott névnapok: Április 24., Szeptember 30.

Bede

Bedecs

A Bed név kicsinyítőképzős változata.
Ajánlott névnapok: Május 25., Október 16.

Bedeg

Bedő

A Bedő magyar eredetű férfinév, az ismeretlen eredetű Bed név származéka, esetleg a Benedek névből származik.
Ajánlott névnapok: Május 25., Október 16.

Bekény

A Bekény ősi magyar eredetű férfinév, sűrű cserjével benőtt dombvidéket jelent. A magyarok őstörténetében a Fekete-tengernél töltött időszakból származó tulajdonnév. Más források szerint meddő, terméketlen.
Ajánlott névnapok: Május 14., Július 10., Október 07.

Békés

A Békés magyar eredetű férfinév, jelentése: béke.
Ajánlott névnapok: Május 14., Július 10., Október 07.

Bekes

Lehet a Bek kicsinyítőképzős alakja, de valószínűbb, hogy a béke szóból származik, és azonos a Békés személy és helynévvel, mivel a régi magyar írásokban az é betűt is e betűvel jelölték.
Ajánlott névnapok: Május 14., Július 10., Október 07.

Bekő

Régi magyar személynév, vagy az ismeretlen eredetű Bek név -ő kicsinyítőképzős származéka, vagy több Be- kezdetű név régi becézője.
Ajánlott névnapok: Március 21., December 29.

Béla

A Béla név bizonytalan eredetű, jelentésére több magyarázat született. Amennyiben a magyar eredetet vizsgáljuk, úgy valószínűleg a régi magyar Bél személynévből származik a név, az -a betű itt kicsinyítőképző. A Bél jelentése belső rész, például: szív. A Béla lehet török eredetű is, ebben az esetben jelentése: előkelő. A középkorban mesterségesen azonosították az Adalbert névvel. A név a XIX. században került elő újra, korábban csak Árpád-házi királyaink nevében fordult elő. Népszerűsége az utóbbi években csökkent.
Ajánlott névnap: Április 23.
Név gyakorisága: Megtekintés

Belár

Belend

Beléndek

A Belend kicsinyítő képzős változata.

Belián

A Belián szláv - magyar eredetű férfinév, jelentése: fehér.
Ajánlott névnap: Május 13.

Belizár

Bizonytalan eredetű férfinév, valószínűleg egy VI. századi bizánci hadvezér nevéből származik.
Ajánlott névnap: December 17.

Ben

Bence

A Bence a latin Vincentius (Vince, jelentése: győztes) férfinév Bencenc formájú rövidüléséből származik. A latin alakból való kialakulása a következőképpen ment végbe: Vincentius - Vincenc - ebből lett ikerítéssel (Vincenc-Bencenc) a Bencenc - Bence. A Bencenc alakot is használták egy ideig, de ahogy a Vincencből Vince lett, a Bencencből is Bence.
A Bencét még a 18. században is a Benedek becéző alakjának tekintették, ezért van az, hogy a Magyarországon legrégebben működő Szent Benedek által alapított szerzetesrend nevében, a bencésekében a Bence név bújik meg.
Ajánlott névnapok: Március 21., Július 11., Augusztus 23.
Név gyakorisága: Megtekintés

Benett

A Benett latin/angolszász eredetű férfinév, jelentése: áldott, Istent dicsérő.
A Benedek névváltozata. Angol és ír nyelvű területeken elterjedtebb Bennett formában. Ezeken a helyeken vezetéknévként és földrajzi elnevezésként is gyakori. Több változatban is előfordul: Benet, Bennet, Benett, Bennett, Benit, Bennit stb.
Ajánlott névnap: Március 21.
Név gyakorisága: Megtekintés

Béni

A Benjámin becenévből önállósult.
Ajánlott névnap: Március 31.

Benignusz

A Benignusz latin eredetű férfinév, jelentése: jó, kegyes, jóakaró.
Ajánlott névnapok: Február 13., Május 01., November 01.

Benjámin

A Benjámin héber eredetű bibliai férfinévből származik. Jelentése: a jobb (jobb kéz) fia (בִּנְיָמִין Binjámín) vagy jobbom fia (בֶּן־יְמִינִי Ben-jemíní), ebből átvitt értelemben: a szerencse fia. Női párja: Benjamina.
Ajánlott névnapok: Január 03., Március 31.
Név gyakorisága: Megtekintés

Benkő

A Benkő régi magyar eredetű férfinév, a Benedek alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Január 16., Március 11.

Benni

A Benni latin eredetű férfinév, jelentése: áldott, Istent dicsérő, imádó.

Bennó

A németben a Bernhard, ritkábban a Benedict, Benjamin beceneve.
Ajánlott névnapok: Június 16., Július 27., Augusztus 03.

Benő

A Benő férfinév a Benedek és a Benjámin -ő kicsinyítőképzős származéka.
Ajánlott névnap: Március 31.
Név gyakorisága: Megtekintés

Benvenútó

A Benvenútó olasz eredetű férfinév, jelentése: szerencsésen megérkezett, világrajött.
Ajánlott névnap: Július 15.

Bercel

A Bercel régi magyar eredetű férfinév, egyes feltételezések szerint egy a magyarokhoz csatlakozó bolgár-türk népcsoport viselte e nevet.
Ajánlott névnapok: Március 29., Június 03.

Bere

Régi magyar név, valószínőleg valamelyik Ber- kezdetű név becézőjéből származik. Török eredetűnek is tartják, jelentése: adomány, ajándék.
Ajánlott névnap: Augusztus 14.

Berec

A Berec a latin (Brictius) névből származó régi magyar személynév, jelentése: magas, magaslat. Eredetileg Szent Bereck (Brictius) püspöknek a valószínűleg gall eredetű neve.
Ajánlott névnap: Június 03.

Berend

A Berend ótörök népnévből származó régi magyar személynév, a jelentése: aki megadta magát.
Ajánlott névnap: December 03.

Berény

A Berény magyar-török eredetű személynév, Kabar törzsből származik. Feltételezett jelentése: adakozó, adószedő.

Berg

A Berg német eredetű férfinév, jelentése: hegylakó.

Berger

A Berger francia eredetű férfinév, jelentése: pásztor, juhász.

Berics

Beriszló

A Beriszló a szláv Pribyslav névből származik, ennek jelentése: gyarapododik, (meg)nő + híres.
Ajánlott névnap: December 14.

Berke

Berkeny

Bert

A Bert német eredetű férfinév, jelentése: nemes, fényes. Női párja a Berta.

Bertalan

A Bertalan férfinév az arámi – görög Bartholomaiosz férfinév latinos Bartholomeus formájú rövidüléséből származik. Jelentése: Ptolemaiosz fia.
Ajánlott névnap: Augusztus 24.
Név gyakorisága: Megtekintés

Berton

A Berton angol eredetű férfinév, jelentése: jó hírű.

Bertram

A Bertram német eredetű férfinév, jelentése: fényes, híres + holló.
Ajánlott névnapok: Január 23., Január 24.

Berzenc

Berzence

A Berzence régi magyar eredetű férfinév. Koppány árván maradt fia, jelentése: berzenkedő, állandóan ellent mondó.
Ajánlott névnap: Október 13.

Berzsián

A Berzsián magyar eredetű férfi év, Lázár Ervin névalkotása (Berzsián és Dideki).
Ajánlott névnap: Augusztus 24.

Bese

A Bese magyar eredetű férfinév, jelentése: karvaly, kánya.
Ajánlott névnapok: Június 30., Október 27.

Beszded

Beszteréd

Besztur

Beten

A Beten ismeretlen eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: Július 27.

Bicske

Bihar

Bikács

Bikács nembéli Bikács ispán neve. A "bika" szó kicsinyítő képzős (?) alakja. Török megfelelője a bog = bika szóból származó Boğaç, ill. Buğaç.

Bise

Blanka

A Blanka női név germán névnek a latinosított formája, ami a spanyol nyelvből vált Európában ismertté. Jelentése: fényes, ragyogó, fehér.
Ajánlott névnapok: Augusztus 10., Október 25., December 01.
Név gyakorisága: Megtekintés

Boáz

A Boáz héber eredetű férfinév (בֹּעָז Bóáz), jelentése: erős, erő van benne, őbenne (az) erő.
Ajánlott névnap: Május 22.

Bocsárd

A Bocsárd bizonytalan eredetű férfinév, talán összefügg a Bocsárd helységnévvel, amely a régi magyar bocsár szóból származik, aminek a jelentése: kádár, pohárnok. Más feltevés szerint a német Bukhard névből származik, ennek jelentése: védelem + erős, merész.
Ajánlott névnapok: Június 25., Október 14.

Bod

A Bod régi magyar-türk eredetű férfinév, jelentése: ág, oldalág.
Ajánlott névnapok: Május 28., Június 15.

Bodaj

Bodó

Régi magyar személynév, valószínűleg a Bodomér rövidülése, illetve a Bod -ó kicsinyítőképzős alakja.
Ajánlott névnap: Február 02.

Bodola

Bodomér

A Bodomér régi magyar férfinév. Valószínűleg a szláv Budimir személynévből származik. A Budimir elemeinek a jelentése: lenni + béke.
Ajánlott névnap: December 21.

Bodony

A Bodony magyar eredetű férfinév, jelentése: ág, oldalág.
Ajánlott névnap: Augusztus 30.

Bodor

A Bodor magyar eredetű férfinév, jelentése: göndör.
Ajánlott névnapok: Október 04., November 19.

Bodrog

Boga

Bogáj

Bogát

Bogát magyar eredetű férfinév, jelentése: gazdag. női párja: Bogáta.
Ajánlott névnap: Szeptember 15.

Bogdán

A Bogdán szláv eredetű férfinév, jelentése: Isten ajándéka.
Ajánlott névnap: Szeptember 02.

Bogumil

A Bogumil szláv eredetű férfinév, jelentése: Isten + kedves.
Ajánlott névnap: Június 07.

Boján

A Boján szláv eredetű férfinév, jelentése: harc, küzdelem. Női változata: Bojána.
Ajánlott névnap: Április 24.

Bojta

A Bojta török baj szóból származó régi magyar személynév, jelentése: gazdag. A név eredeti formája Baj, Boj volt, a Bojta ennek kicsinyítőképzős változata. Rokon nevek: Vajta, Baján, Vajk.
Ajánlott névnapok: Április 24., December 20.

Bojtor

Bojtorján

A Bojtorján régi magyar eredetű férfinév, valószínűleg a Bojtor férfinév alakváltozata.
Ajánlott névnap: Szeptember 18.

Bökény

Bokod

Bokor

Bölcs

Boldizsár

A Boldizsár babilóniai eredetű férfinév, a Baltazár magyaros formája.
Ajánlott névnap: Január 06.
Név gyakorisága: Megtekintés

Boleszláv

A Boleszláv szláv eredetű férfinév, jelentése: több + dicsőség.
Ajánlott névnap: December 14.

Bolivár

A Bolivár dél-amerikai eredetű férfinév, Simón Bolívar családnevéből származik.
Ajánlott névnap: Február 18.

Bölöjte

Bölömbér

Bolyán

Bolyk

A Bolyk ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: bika. Anonymus az erdélyi Gyula fiát illeti e névvel.
Ajánlott névnapok: Október 12., December 01.

Bonaventúra

A Bonaventúra latin eredetű férfi név, jelentése: jó jövendő.
Ajánlott névnap: Július 15.

Böngér

A Böngér kun-magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: Május 12.

Bongor

Bonifác

A Bonifác férfinév a latin homo boni fati, azaz a jó sors embere jelentésű kifejezésből eredő Bonifatius férfinévre vezethető vissza. A magyar népi hagyományban a fagyosszentek egyike.

Bónis

A Bonifác férfinév becenevéből önállósult.

Bonják

Borbás

A Barabás név régi magyar alakváltozata.
Ajánlott névnap: Február 19.

Borisz

A Borisz szláv (orosz, bolgár) eredetű férfinév, jelentése: harcos.
Ajánlott névnapok: Május 02., Július 24., Szeptember 15.

Boroszló

A Boroszló szláv eredetű férfinév, a Bratislav magyar változata.
Ajánlott névnap: December 14.

Borota

Bors

A Bors régi Árpád-korabeli férfinév. Jelentése: kicsi , Bors-Turán: kis sólyom. Bors vezér volt Borsod vármegye névadója.
Ajánlott névnapok: Január 12., Március 11.

Borsa

A Borsa magyar eredetű férfinév, jelentése: bors. Női párja a Borsika.
Ajánlott névnapok: Január 12., Március 11.

Borsod

Börzsöny

Bösztör

Bóta

A Bóta magyar eredetű férfinév. Sáta és Bóta regéjében szerepel.
Ajánlott névnap: Január 18.

Botár

A Botár magyar eredetű férfinév, jelentése: bot.
Ajánlott névnap: Január 27.

Botond

A Botond régi magyar személynévből származik. Valószínűleg a bot szó akkoriban buzogányt is jelentett, így a vélhető jelentése: botos azaz buzogányos harcos.
Ajánlott névnapok: Március 23., Május 16., Július 28.
Név gyakorisága: Megtekintés

Bottyán

A Bottyán régi magyar személynév, az eredete bizonytalan, talán a buzogány jelentésű bot szó kicsinyítőképzős származéka.
Ajánlott névnap: Január 25.

Bozdurgán

Bozsidár

A Bozsidár szláv eredetű férfinév, jelentése: isten + ajándék.
Ajánlott névnap: November 09.

Bozsó

A Bozsó szláv eredetű férfinév, valószínűleg -ó kicsinyítőképzős rövidülés, jelentése bizonytalan. Női párja: Bozsóka.
Ajánlott névnap: November 09.

Brendon

A Brendon kelta eredetű férfinév, jelentése: a tüzes hegy lakója.Női megfelelője: Brenda.
Ajánlott névnapok: Július 07., November 20.
Név gyakorisága: Megtekintés

Bronzon

A Bronzon angol eredetű férfinév, jelentése: barna fiú.

Brútusz

A Brútusz latin eredetű férfinév, jelentése: nehézkes, esetlen, együgyű.
Ajánlott névnapok: Február 02., Március 04.

Buda

A Buda régi magyar személynév. Keresztnévként a 19. században újították fel. Magyar eredetű férfinév. Atilla hun nagyfejedelem testvérét nevezték Budának. Jelentése: Öreg ember.
Ajánlott névnapok: Február 19., Április 03., Május 19.

Budamér

A Budamér a szláv Budimir személynévből ered, valószínűleg első birtokosáról nevezték el.
Ajánlott névnap: Február 19.

Buják

Bulcsú

A Bulcsú magyar eredetű régi magyar személynév. Bulcsú vezér a X. századi magyar seregek egyik vezére. A Bulcsú vezette seregek hadjáratai felülmúlták Hannibál és Nagy Sándor csatáit is. Több nyelven beszélt és európai hírű uralkodó hadvezér volt egyedüli bejárással a pápához. Több mai katonai egyetemen oktatják a stratégiáját. Az augsburgi csatában tőrbe csalták a germánok és végzetes vereséget szenved. Feltehetően a Kál nemzetség leszármazottja.
Név gyakorisága: Megtekintés

Burcse

Burzán

Busa