Férfinevek

Detti
A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V W X Z Zs Összes

Összetett keresés Kinyit

Jelmagyarázat

Anyakönyvezhető név Szerepelt a legnépszerűbb nevek között

D

Detti

A Bernadett női név önállósult beceneve.
Ajánlott névnapok: Február 18., Április 16.

Dabas

Dagobert

A Dagobert germán eredetű férfinév, jelentése: nap + fényes, híres.
Ajánlott névnap: December 23.

Dagomér

A Dagomér férfinév a germán eredetű Dagomar magyar alakja, aminek a jelentése nap + híres.
Ajánlott névnap: December 23.

Dalbert

A Dalbert angol eredetű férfinév, jelentése: büszke, kiváló.
Ajánlott névnap: December 23.

Dalia

A Dalia magyar eredetű férfinév, jelentése: daliás termetű, vitéz, harcos. Újabb kori névalkotás.
Ajánlott névnapok: Január 05., Június 27.

Dalibor

A Dalibor szláv eredetű cseh, lengyel férfinév, elemeinek jelentése: távol+harc, mai értelmezés szerint: távol legyen a harc.
Ajánlott névnap: Július 25.

Dallasz

A Dallasz kelta eredetű férfinév, jelentése: gyakorlott, ügyes, szellemes.

Dalton

A Dalton angol eredetű férfinév, jelentése: völgyben lakó.
Ajánlott névnapok: Január 05., Június 27.

Damasa

Damáz

A Damáz görög eredetű férfinév, a Damaszosz származéka, jelentése: szelídítő, legyőző.
Ajánlott névnap: December 11.

Damján

A Damján a görög eredetű Damianus név származéka, a jelentése bizonytalan, egyes vélemények szerint: szelídítő, mások szerint a népből származó.
Ajánlott névnapok: Szeptember 26., Szeptember 27.

Damos

A Damján név régi magyar rövidült, kicsinyítőképzős származéka.
Ajánlott névnapok: Szeptember 26., Szeptember 27.

Dancs

Dániel

A Dániel férfinév héber eredetű (דָּנִיּאל Dáníjjél), jelentése: Isten a bírám. A kereszténység felvétele előtt a magyarságnak volt egy Dan személyneve, mely később összeolvadt a Dániel névvel. Női változata: Daniella.
Név gyakorisága: Megtekintés

Dános

A Dániel régi magyar, rövidült, kicsinyítõképzõs alakja.

Dante

Danub

Dárius

A Dárius I. Dárajavaus perzsa király latin nevéből származik. A király görög neve Dareiosz. Ennek jelentése: birtokos, birtokmegőrző, átvitt értelemben hatalmas.
Ajánlott névnapok: Október 25., December 19.

Darrell

A Darrell angol eredetű férfinév, jelentése: közkedvelt, szeretett.
Ajánlott névnapok: Február 16., Július 21., Szeptember 26.

Darvas

Dávid

A Dávid héber eredetű férfinév, jelentése bizonytalan, esetleg: kedvelt, szeretett, ill. apai részről testvér, más vélemény szerint egyesítő.
Név gyakorisága: Megtekintés

Décse

Géza fejedelem pogány neve.

Dédes

Dejtár

A Dejtár magyar eredetű férfinév, régi személynév.
Ajánlott névnap: Április 20.

Dejte

A Dejte szláv eredetű férfinév, régi személynév.
Ajánlott névnap: Április 20.

Délceg

Deli

A Deli magyar eredetű férfinév, a magyar deli közszóból származik, melynek jelentése: vitéz, daliás.
Ajánlott névnap: Január 05.

Delmár

A Delmár latin eredetű férfinév, jelentése: tengeri.

Demeter

A Demeter férfinév a görög Démétriosz névből származik, a magyarba szláv közvetítéssel került. Démétérnek, a Föld istennőjének ajánlott. Női párja a Demetria.
Ajánlott névnapok: Október 08., Október 26.

Demjén

Jelentése: legyőző.
Ajánlott névnap: Október 03.

Dengizék

Dengizik

Deniel

Denver

A Denver angol eredetű férfinév, jelentése: völgy szélén lakó.
Ajánlott névnapok: Május 21., Július 01.

Derengő

Ders

A Ders szláv eredetű régi magyar személynév. Pontosabb eredete és jelentése bizonytalan.
Ajánlott névnapok: Március 25., December 14.

Derzs

A Ders alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Március 25., December 14.

Dés

A név végső soron a latin Desiderius névre vezethető vissza, amelynek jelentése: kívánt, óhajtott (mai értelemben "családtervezett").
Ajánlott névnapok: Május 23., December 18.

Detre

A Detre germán eredetű férfinév, a Dietrich megmagyarosodott alakja, jelentése: nép + hatalmas.

Detti

A Bernadett női név önállósult beceneve.
Ajánlott névnapok: Február 18., Április 16.

Deva

Dévald

A Dévald germán eredetű férfi név, a Dietwald névből származik, jelentése: nép + uralkodó, tevékeny. Gyakran azonosítják a Dietbald (magyarul Teobald) névvel.
Ajánlott névnapok: Május 21., Július 01.

Devecser

A Devecser férfinév eredetére több elmélet is van. Egyes elméletek szerint a Devecser a kereszténység meghonosodásának idején módosult a Demeterből. Egy másik elmélet szerint Árpád előtti időkre nyúlik vissza, s jelentése: Erős, mint a cserfa!
Ajánlott névnap: Április 09.

Dezmér

Dezsér

Dezső

A Dezső férfinév a latin Desiderius névből származik, aminek a kiejtése Dezsidérius volt, és a ennek az alakváltozatnak a rövidült és -ő kicsinyítőképzős változata a Dezső. Jelentése: óhajtott, kívánt (gyermek).
Név gyakorisága: Megtekintés

Dimitrij

Dioméd

A Dioméd férfinév a görög Diomédészből ered, ami több mondai alak neve volt. Jelentése: Isten akarata szerint való.
Ajánlott névnapok: Március 29., Augusztus 16., Szeptember 11.

Ditmár

A Ditmár germán eredetű férfinév, jelentése: nép + híres.
Ajánlott névnapok: Január 02., Május 17.

Dizavul

Dobogó

Doboka

Döme

A Döme magyar eredetű férfinév, a Dömötör önállósult, becézett változata.
Ajánlott névnapok: Augusztus 04., Szeptember 27., Október 25.

Domicián

A Domicián a latin eredetű Domitianus névből származik, aminek a jelentése: a Domitius nemzetséghez tartozó. A nemzetségnév jelentése valószínűleg legyőző, megfékező. Női párja: Domitilla, Domicella.
Ajánlott névnap: Május 07.

Domonkos

A Domonkos férfinév a latin Dominicus férfinév magyar változata. Jelentése az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt. Eredetileg a vasárnap született gyerekek kaphatták, mert a vasárnap neve az "Úr napja", latinul dies dominica volt. Női párja: Dominika
Név gyakorisága: Megtekintés

Dömötör

A Dömötör férfinév a Demeter férfinév önállósult alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Április 09., Október 08., Október 26.

Donald

A Donald kelta (közelebbről gael) eredetű, Írországból és Skóciából származó név. Jelentése: világ + hatalmas, uralkodó.
Ajánlott névnapok: Február 09., Július 07.

Donát

A Donát férfinév a latin Donatus név rövidülése. Jelentése: (az Úrtól) ajándékozott. Női párja: Donáta.
Ajánlott névnapok: Február 17., Július 07., Augusztus 07.
Név gyakorisága: Megtekintés

Dorián

A Dorián görög eredetű latin névből származik, jelentése dór férfi.
Ajánlott névnapok: Január 22., Szeptember 19.
Név gyakorisága: Megtekintés

Dormán

A Dormán török (azon belül valószínűleg besenyő) eredetű férfinév, pontos jelentése nem ismert, de az bizonyos, hogy a egy (meg)áll jelentésű őtörök szó rejlik benne.
Ajánlott névnapok: Január 22., November 30.

Dormánd

A Dormánd magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen. női párja: Dormánka.
Ajánlott névnapok: Január 22., November 30.

Dorog

Dorozsma

Dsingiz

Dudán

Dudar

Dukász

A Dukász görög eredetű férfinév, jelentése: vezér, vezető.
Ajánlott névnap: Május 19.

Dumáta

Dzs

Dzsingiz