Férfinevek

A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V W X Z Zs

Összetett keresés Kinyit

Jelmagyarázat

Anyakönyvezhető név Szerepelt a legnépszerűbb nevek között

E

Ebes

Ecseg

Ecsellő

Ecser

Ed

Anonymus szerint Ed volt az akkori magyarok vezére, Ugek (Ügyek) apja, Álmos dédapja.

„[…]ezért hívták őt magát Álmosnak, ki volt Eleud, ki volt Ugek, ki volt Ed, ki volt Csaba, ki volt Etele fia[…]”.

Edbert

Az Edbert angol eredetű férfinév, jelentése: kedvező, előnyös, sikeres.
Ajánlott névnapok: Március 12., Április 24.

Ede

Az Ede férfinév magyar eredetű név, mely az Edelény név alakváltozata.

Edekon

Edelény

Régi magyar Edelin személynév újabb alakja.
Ajánlott névnap: Január 31.

Edelényd

Az Edelény férfinév alakváltozata.

Edgár

Az Edgár férfinév germán (angolszász) eredetű, jelentése: birtok, vagyon + dárda.
Ajánlott névnapok: Július 08., Szeptember 10., Október 13.

Edizon

Az Edizon angol eredetű férfinév, jelentése: Ádám leszármazottja.

Edmond

Az Edmund alakváltozata.
Ajánlott névnapok: November 16., November 20.

Edömér

Az Edömér kun - magyar eredetű férfinév.
Ajánlott névnapok: Január 14., Február 24.

Eduárd

Az Edvárd német alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Március 18., Október 13.

Edvárd

Az Edvárd germán (angolszász) eredetű férfinév, jelentése birtok, vagyon + őrzés, védelem. Női párja: Edvarda.
Ajánlott névnapok: Március 18., Október 13.

Edvin

Az Edvin germán (angolszász) eredetű férfinév, jelentése birtok, vagyon + barát. Női párja: Edvina.
Ajánlott névnapok: Október 04., Október 12.

Efraim

Az Efraim héber eredetű férfinév, jelentése: kettős termés, termékenység.

Egbert

Az Egbert germán eredetű férfinév, jelentése: kard + fényes, híres. Női változata: Egberta.
Ajánlott névnapok: Március 12., Április 24.

Egmont

Az Egmont germán eredetű férfinév, jelentése: kard + védelem.
Ajánlott névnap: Április 24.

Egon

Az Egon germán eredetű férfinév, amely az Ecke- és Egin- kezdetű neveknek, főként az Eckehard névnek az önállósult rövidülése. Az Eckehard név elemeinek a jelentése: kard(hegy) és erős, merész.

Egyed

Az Egyed magyar eredetű férfinév, honfoglaláskori név. Jelentése: egyedüli, első.

Ekese

Eldon

Az Eldon német eredetű férfinév, jelentése: tekintélyes.

Eldvin

Az Eldvin angol eredetű férfinév, jelentése: bölcs barát, tanácsadó.

Eleazár

Az Eleazár héber eredetű férfinév, jelentése: Istentől megsegített.

Elek

Az Elek vitatott eredetű név. Egyes vélemények szerint az ismeretlen eredetű Velek névből származik, melynek jelentése: védő.
Ajánlott névnapok: Február 11., Február 17., Július 17.

Elemér

Az Elemér ősi magyar eredetű régi magyar férfinév. Korábban Ilemer formában volt használatos, mai formájában Vörösmarty Mihály és Jókai Mór újította fel.

Eliél

Elígiusz

Az Elígiusz latin eredetű férfinév, jelentése: kiválasztott.
Ajánlott névnap: December 01.

Elihu

Az Elihu héber eredetű férfinév, jelentése: Isten az Úr.

Eliot

Az Éliás név angol kicsinyítőképzős változata.
Ajánlott névnapok: Február 16., Július 20., Augusztus 20.

Elizeus

Az Elizeus héber eredetű férfinév, jelentése: Isten segített.
Ajánlott névnap: Június 14.

Ellák

Ellák Atilla fejedelem fia volt. Ernakh testvére.
Ajánlott névnapok: Január 05., Június 08., Július 08.

Ellek

Elmár

Az Elmár a germán Adalmar, Adelmar vagy Eilmar nevekből származik. Jelentése nemes vagy kard + híres.
Ajánlott névnap: Május 29.

Elmó

Az Elmár német eredetű rövidülése.
Ajánlott névnap: Július 29.

Előd

Az Előd ősi magyar férfinév, amelynek jelentése ős vagy elsőszülött. Második Honfoglaló vezérünk viselte e nevet.

Elton

Az Elton angol eredetű férfinév, jelentése: régi, ősi faluból való.
Ajánlott névnapok: Február 16., Július 20., Augusztus 20.

Emánuel

Az Emánuel férfinév a héber Immanuél (עמָּנוּאֵל Immánúél) névből ered. Jelentése: „velünk az Isten”. Női párja: Emanuéla.
Ajánlott névnap: Március 26.

Emil

Az Emil férfinév a latin Aemilius nemzetségnévből ered. Jelentése: versengő, igyekvő. Női párja: Emília.

Emilián

Az Emilián férfinév a latin Aemilianus nemzetségnévből ered. Női párja: Emiliána.
Ajánlott névnapok: Március 10., Szeptember 11., November 12.

Emma

Az Emma női név germán eredetű, alakváltozataival, az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin, Irmin germán isten nevéből származik, más feltevések szerint a germán hermion néptörzs nevéből ered. Irmin a háború germán istene, vagy a zivatar démona. Nevének jelentése egyes források szerint: nagyság. Az Emma egyben az Erm-, Irm- kezdetű nevek rövidülése is.

Emőd

Az Emőd talán a legfurcsább jelentésű magyar férfinév, ugyanis jelentése: anyácskád. (Vesd össze a csecsemőszóval, amely szintúgy az anyai szoptatásra utal.) Valószínűleg hangalakja miatt lett mégis férfinév.

Emődös

E név körül aránylag nagy egyetértés van. Régi magyar név, a hagyományos éretlemezés szerint jelentése: kisded, csecsemő.
Ajánlott névnap: Február 17.

Encsi

Endre

Az Endre az András férfinév magyar alakváltozata. Az Endre a magyarországi latin Endreas névváltozatból vagy a német Endres, Enders névformából származik.
Ajánlott névnapok: Július 17., November 30.

Engelbert

Az Engelbert germán eredetű férfinév, a szóösszetétel első eleme az angil, angel törzsnév, a második részének jelentése fényes, híres.
Ajánlott névnapok: Július 10., November 07.

Engelhard

Az Engelhard germán eredetű férfinév, első eleme a az angil, angel törzs nevéből ered, a második elem jelentése erős, merész.
Ajánlott névnap: Március 12.

Ennedzur

Ennedzur egy Hun fővezér volt.

Enzó

Az Enzó olasz eredetű férfinév, a Lorenzo (olaszul Lőrinc) rövidített változata.
Ajánlott névnapok: Július 21., Augusztus 10., Szeptember 05.

Eörs

Az Eörs magyar eredetű férfinév, jelentése: ember, férfi, hős.
Ajánlott névnapok: Július 14., Szeptember 30.

Erazmus

Az Erazmus görög eredetű név, jelentése szeretett, óhajtott (vagy szeretetreméltó).
Ajánlott névnap: Június 02.

Erhard

Az Erhard férfinév germán eredetű. Elemeinek jelentése: becsület és erős, merész.
Ajánlott névnapok: Január 08., Április 09.

Erik

Az Erik germán eredetű név, jelentése becsület (más feltevés szerint egyedül) + hatalmas uralkodó.

Ermin

Az Ermin német eredetű férfinév, jelentése: nemes harcos.

Ernák

A Ernák Attila hun uralkodó második fiának neve, aminek a helyes olvasata Irnik vagy Irnek lenne. Valószínűleg a germán Arnold név Ernke, Erne változatából való, de származtatják a török nyelvből is, jelentése ez esetben férfi.
Ajánlott névnap: Március 25.

Ernakh

Ernakh vagy Irnek Atilla fejedelem fiának a neve. Atilla halála után Ernakh lett a Hunok vezére. 453-503-ig uralkodott.
Ajánlott névnap: Március 25.

Erneszt

Az Erneszt germán eredetű név, aminek a mai angol formája Ernest, német változata pedig az Ernst. Jelentése komolyság, erény. Női párja: Erneszta.

Ernő

Az Ernő férfinév a magyar nyelvújításkor a német eredetű Ernest névből keletkezett -ő kicsinyítőképzővel.

Ernye

IV.Béla királyunk két híres lovagja: Tomaj fia Dénes és Ákos fia Ernye A két lovag vágta át a tatárokon a királyt és kísérte Trau váráig.
Ajánlott névnap: Március 25.

Erős

Az Erős egy régi magyar személynév. Kedvelt volt az Árpád-korban, főleg az alsóbb néposztálynál.
Ajánlott névnapok: Február 09., Május 18.

Ervin

Az Ervin germán eredetű férfinév, jelentése had(sereg)+barát. A név első eleme több germán szóból is származhat, amiknek a jelentése lehet még becsület, örökség, vadkan. Női párja: Ervina.
Ajánlott névnapok: Április 25., Április 26., December 24.

Eszlár

Esztár

Ete

Az Ete magyar eredetű férfinév, jelentése: a hetedik gyermek.
Ajánlott névnapok: Augusztus 01., Augusztus 17.

Etele

Az Etele férfinév az Atilla ősi, a 13. században keletkezett változata. női párja: Etelka.

Etil

Etre

Az Etre régi magyar személynév, valószínűleg a germán Etter névből származik, aminek a jelentése határ + kerítés.
Ajánlott névnapok: Március 10., Június 02.

Eugén

Az Eugén férfinév a görög Eugenész illetve latin Eugenius név német rövidüléséből ered. Jelentése: előkelő, nemes származású. Magyar alakváltozata az Ödön. A Jenő névvel mesterségesen azonosították a 19. században. Női párja: Eugénia.

Euszták

Az Euszták görög eredetű név, a jelentése dús kalászú, termékeny.

Eutim

Az Eutim görög eredetű férfinév, jelentése: jóakaratú. Női párja: Eutímia.
Ajánlott névnapok: Január 20., Március 11.

Evariszt

Az Evariszt görög eredetű férfinév, jelentése: nagyon erős.
Ajánlott névnap: Október 26.

Everard

Az Everard germán eredetű angol férfinév, a jelentése vadkan + erős, merész.
Ajánlott névnap: Április 25.

Ezékiás

Ezékiás, más írásmóddal Hiszkija (héberül: Hizkijáhu ['erősségem az Úr'], görögül: Ἐζεκίας [Ezékiás] a Septuagintában, latinul: Ezechias), (Kr. e. 739 k. – Kr. e. 687) Júda társkirálya Kr. e. 729-től, királya Kr. e. 716-tól haláláig, Kr. e. 697-től fiával, Manasséval együtt uralkodott.. Az asszír fennhatóság alatt uralkodva megkísérelte az asszírok kultuszával szemben a zsidó vallási hagyományokat érvényesíteni, és bizonyos mértékű politikai függetlenséget szerezni. Tevékenységére a Dávid aranykora iránti nosztalgia nyomta rá a bélyegét. Uralkodásának idejére esik Szin-ahhé-eriba hadjárata Jeruzsálem ellen.

Ezékiel

Az Ezékiel héber eredetű férfinév, jelentése: Isten teszi erőssé a gyermeket.
Ajánlott névnapok: Április 10., Április 19.

Ezra

Az Ezra héber eredetű férfinév, jelentése: segítő.