Férfinevek

Gerő
A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V W X Z Zs Összes

Összetett keresés Kinyit

Jelmagyarázat

Anyakönyvezhető név Szerepelt a legnépszerűbb nevek között

G

Gábor

A Gábor héber eredetű férfinév, a Gabriel magyar változata. Jelentése Isten embere vagy Isten erősnek bizonyult. Női párja a Gabriella.
Ajánlott névnapok: Február 27., Március 24., Szeptember 29.
Név gyakorisága: Megtekintés

Gál

A Gál Gallusz név régi magyar formájának, a Gálosnak a rövidülése.
Ajánlott névnap: Október 16.

Galga

Gallusz

A kelta (ír) eredetű Gallo név latinos Gallus formájából származik, a jelentése gall, azaz ehhez a néptörzshöz tartozó. A gall a latinban kakast jelent.
Ajánlott névnap: Október 16.

Gálos

A Gallusz név régi magyar formája.
Ajánlott névnap: Október 16.

Gamáliel

A Gamáliel héber eredetű férfinév, jelentése: Isten megjutalmaz.
Ajánlott névnapok: Január 31., Június 02., Szeptember 16.

Gara

Török eredetű magyar név, jelentése: héja.
Ajánlott névnapok: Február 06., Szeptember 09.

Garfield

A Garfield angol eredetű férfinév, jelentése: háromszögletű mező.
A név nem szerepel az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzékében.
Ajánlott névnapok: Április 19., Október 07.

Garibald

A Garibald német, angol eredetű férfinév, jelentése: merész, szerencsés.

Gáspár

A Gáspár bizonytalan eredetű név. A hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkan fel. Lehet, hogy perzsa eredetű, a jelentése ez esetben kincset megőrző, kincstárnok.
Név gyakorisága: Megtekintés

Gaszton

A Gaszton bizonytalan eredetű francia név.
Ajánlott névnapok: Február 06., Április 24.

Gecse

A Gecse Árpád-kori magyar férfinév. A Zala vármegyei Türje nemzetség több tagja is viselte e nevet a XIII. század elején.
Ajánlott névnap: Augusztus 30.

Gede

Gedeon

A Gedeon héber eredetű bibliai férfinév, jelentése megfejtetlen, egyesek szerint esetleg kétélű kard, kardforgató vagy sebzett kezű vagy romboló, pusztító.
Ajánlott névnapok: Március 28., Szeptember 01., Október 10.

Gedő

Gejza

A Gejza férfinév, a Géza alakváltozata. Széchenyi István gróf Hitel című művében kifejezetten ajánlotta a használatát. További alakváltozat: Geyza.
Ajánlott névnap: Május 08.

Geláz

A Geláz görög - latin eredetű férfinév, jelentése: nevetős.

Gelej

Gellén

A Kilián régi magyar alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Július 08., November 13.

Gelse

Geraszim

A Geraszim görög eredetű szláv férfinév, jelentése: tiszteletreméltó.
Ajánlott névnap: Március 05.

Geréb

A Geréb régi magyar személynév, mely a német Gerbert névből származik. Ennek jelentése gerely, dárda + fényes, híres.
Ajánlott névnap: Március 16.

Gereben

A Gereben német - magyar eredetű férfinév, jelentése: fényes dárda; községi bíró.
Ajánlott névnap: Március 16.

Gerény

A Gerény ősi, valószínűleg még a pogány-kor beli férfinév. Gerény vagy Görény egy korabeli méltóság volt, aki magáról nevezte el Görény várát. Görény valahol az Al-Dunánál a vele alliteráló Szörény mellett feküdt. A név jelentése valószínűleg görény.
Ajánlott névnap: Szeptember 19.

Gergely

A Gergely férfinév a görög eredetű Grégoriosz (Γρηγόριος) név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Eredeti ógörög formájában égregó, melynek jelentése éberen őrködő.
A név kialakulása: a Gregóriosz Gregor alakra való rövidülése után a mássalhangzó-torlódás (gr < ger) majd a vegyes hangrend szűnt meg (e-o < e-e). Ennek eredménye lett a Gerger, amely egy darabig váltakozott a Gergel, Gergely alakokkal.
Név gyakorisága: Megtekintés

Gerjén

Gerjén magyar eredetű férfinév, jelentése: legidősebb fiútestvér, elöljáró.
Ajánlott névnap: Október 09.

Gerold

A Gerold német eredetű férfinév, jelentése: dárda + uralkodó, tevékeny.
Ajánlott névnapok: Április 19., Október 07.

Gerváz

A Gerváz valószínűleg a görög eredetű Gervasius névből ered, aminek a jelentése idős férfi, aggastyán, illetve akire hosszú élet vár. Más vélemény szerint azonban germán és kelta elemekből áll, és ezek jelentése dárda + szolga, katona, alattvaló.
Ajánlott névnap: Június 19.

Gerzson

A Gerzson férfinév a héber eredetű bibliai férfinév. A jelentése bizonytalan, népies magyarázat szerint idegen, jövevény, száműzött. Mózes adta fiának ezt a nevet, miután kiderült zsidó származása, s így száműzték az egyiptomi uralkodói udvarból.
Ajánlott névnapok: Február 22., Július 12.

Géza

A Géza régi magyar férfinév, valószínűleg magyar méltóságnévből keletkezett. Egyesek szerint viszont a tisztázatlan eredetű Gyécsa névből származik. Alakváltozatai: Décse, Gejza, Geyza, Gécsa, Gyécsa. A Géza név, ahogy ma használják, nem felel meg a régi kiejtésnek, s hibás olvasásnak köszönheti eredetét. Okleveleink a XII-XIV. századból, valamint a régi krónikáink Geyza, Geisa és Geicha alakban írják, előfordul Geythsa, Geisce regis, Geche regis, Gyesse regis formában is, a pécsváradi konvent jegyzője pedig 1338-ban III. Bélát «Deyche regis filius»-nak irja; az I. Istvánnal egykorú Thietmar merseburgi püspök Deuix-nek nevezi Géza fejedelmet; I. Géza király neve a koronán GEOBITZ, vagyis Jeóvics, pénzein Geuca, VII. Gergely pápa okleveleiben pedig Geuza, Geusa; II. Géza királyt a magyar viszonyokról jól értesült egykorú Kinnamos Geitxaz- azaz Jejcsa(sz)nak és 'Iatxaz - vagyis Jacsának irja, a németeknél, lengyeleknél stb. Joas, Jojas, Joitsco, Gouz, Govizo, Gizo, Guizo stb. alakban találjuk e nevet.
Név gyakorisága: Megtekintés

Gibárt

Gibárt község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az Encsi kistérségben, Encstől 3 km-re keletre, Encs és Abaújkér közt.

Gideon

Gilbert

A Gilbert germán eredetű férfinév. A név első elemének jelentése bizonytalan, vagy túsz, biztosíték, vagy egy másik szóból magyarázva nyíl, bot. A második elem jelentése fényes, híres. Női párja: Gilberta.
Ajánlott névnapok: Február 04., Június 06., Október 24.

Gilgames

A Gilgames asszír eredetű férfinév. Sumer eredetijének (Bilga-mes) jelentése: öreg-ifjú.
Ajánlott névnap: Október 24.

Girót

A Gerold név régi magyar formája.
Ajánlott névnapok: Április 19., Október 07.

Glenn

A Glenn kelta - angol eredetű férfinév, jelentése: völgyből való, völgyben lakó. Női párja: Glenna.
Ajánlott névnapok: Március 28., Szeptember 01., Október 10.

Gobert

A Gobert a germán eredetű Godbert, Gottbert alakváltozata. Ezek elemeinek jelentése isten + fényes, híres.
Ajánlott névnap: Január 26.

Göcöl

Gőde

Godó

A Godó német eredetű férfinév, több 'Gott'-tal kezdődő név (például Gotfrid, Gothárd, Gotlib stb.) önállósult, becézett formája.
Ajánlott névnapok: Január 16., Május 26.

Godvin

A Godvin germán eredetű angol és északnémet név.
Ajánlott névnap: Május 24.

Góg

Goldi

Gömör

Gönc

Valószínűleg germán eredetű rég magyar személynév.
Ajánlott névnap: Július 24.

Gorda

Gordon

A Gordon kelta - skót - angol eredetű férfinév, jelentése: nagy domb.
Ajánlott névnap: Május 10.

Görény

A Görény ősi, valószínűleg még a pogány-korabeli férfinév. Görény vagy Gerény egy korabeli méltóság volt, aki magáról nevezte el Görény várát. Görény valahol az Al-Dunánál a vele alliteráló Szörény mellett feküdt. A név jelentése valószínűleg görény.
Ajánlott névnap: Szeptember 19.

Görgény

Régi magyar eredetű férfinév, jelentése valószínűleg görény, mint állat.
Ajánlott névnap: Szeptember 19.

Gorgiás

A Gorgiás görög eredetű férfinév, mely Gorgiasz ókori filozófus nevéből származik, jelentése: vad, zord.
Ajánlott névnap: Szeptember 09.

Gorzsa

Attila hun király idejében is használt személynév.
Ajánlott névnap: Február 02.

Gothárd

A Gothárd a germán eredetű német Gotthard névből származik, jelentése isten + erős, merész.
Ajánlott névnapok: Május 04., Május 05.

Gotlíb

A Gotlíb a német Gottlieb névből való, aminek az eredeti germán formája Gottleib volt. Ennek jelentése isten + gyermek, utód, de a mai német formának már más jelentést tulajdonítanak: Szeresd az Istent!.
Ajánlott névnapok: Március 06., Június 07.

Gracián

A Gracián a latin Gratianus férfinév rövidülése, ami a gratiosus szóból származik, aminek a jelentése: kedves, bájos. Női párja: Graciána.
Ajánlott névnapok: Június 01., December 18.

Gregor

A Grégoriosz rövidülése.

Gregori

Grizelda

A Grizelda germán eredetű olasz név, mely Boccaccio novellája nyomán terjedt el a német és az angol nyelvben. Jelentése bizonytalan, talán szürke + harc.
Ajánlott névnap: Szeptember 24.

Günter

A Günter germán eredetű férfinév, jelentése: harc + had(sereg).
Ajánlott névnap: Október 09.

Gusztin

Gy

Gyalu

A Gyalu Honfoglalás-kori magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.

Gyárfás

A Gyárfás régi magyar eredetű férfinév, jelentése: idős, aggastyán.
Ajánlott névnap: Június 10.

Gyarmat

Gyeke

A Gyeke régi magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen. Egy erdélyi község is viseli e nevet.

Gyenes

A Dénes régebbi magyar alakváltozata.
Ajánlott névnap: December 02.

Gyimes

A Gyimes ősi magyar eredetű férfinév, a Magyar-királyság legkeletibb határa is e nevet viseli.
Ajánlott névnap: Január 06.

Gyoma

A Gyoma magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: Október 20.

Gyömrő

Győr

Györkön

Győző

A Győző férfinevet sokáig a Viktor név magyarításának tartották, hiszen ez utóbbi a latin Victor névből származik, amelynek jelentése: győztes. Ez azonban téves feltevés, mivel a győző magyar szó régebbről ered mint a victor angol szó.
Név gyakorisága: Megtekintés

Gyula

A Gyula férfinév a régi magyar gyula méltóságnévből származik. A VIII-IX. században a magyaroknál egy úgynevezett kettős fejedelmi rendszer volt a gyula, mint fővezéri rang, és a kende, mint főbírói rang. Érdemes megfigyelni, hogy az etruszkoknál is e fejedelmi rendszer volt, zilah és kündü.
Név gyakorisága: Megtekintés