Férfinevek

Tercia
A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V W X Z Zs Összes

Összetett keresés Kinyit

Jelmagyarázat

Anyakönyvezhető név Szerepelt a legnépszerűbb nevek között

T

Tercia

A Tercia a latin Tertius férfinév női párja, jelentése harmadik (lánygyerek).
Ajánlott névnapok: Április 16., Április 30.

Tabajd

Tacitusz

A Tacitusz latin eredetű férfinév, Tacitus történetíró nevéből származik, a jelentése: csendes, hallgatag.
Ajánlott névnap: Február 25.

Taddeus

Héber eredetű férfinév latinosított formájából ered, a jelentése bizonytalan, talán: bátor.
Ajánlott névnapok: Január 24., Július 26., Október 28.

Takacs

Taksony

A Taksony ősi magyar eredetű férfinév. Jelentése vitatott, egyes nézetek szerint elégedett, jóllakott, mások szerint vad, féktelen, szilaj.
Ajánlott névnapok: Április 06., Augusztus 24., November 29.

Talabér

A Talabor alakváltozata.
Ajánlott névnap: Július 25.

Talabor

A Talabor régi magyar személynév, lehet, hogy török eredetű, a jelentése ekkor csataló. A talabor, talabér székely tájszó jelentése kerékkötő eszköz. Vörösmarty Mihály is használta a nevet a Zalán futása című művében, a névadás ihletője talán a Talabor folyó ismeretlen eredetű neve lehetett.
Ajánlott névnap: Július 25.

Talamér

A Talamér régi magyar személynév, ami a szláv Dalimir névből ered, aminek a jelentése távol + béke.
Ajánlott névnapok: Január 05., Július 15.

Talbot

Táltos

A Táltos magyar eredetű férfinév. A magyar néphitben táltosnak nevezték a természetfölötti képességekkel rendelkező személyeket.
Ajánlott névnap: Január 05.

Tana

Tankréd

A Tankréd germán eredetű férfinév, jelentése: gondolat + tanács.
Ajánlott névnapok: Május 06., Július 06.

Tannu

Tápé

Tápió

Taráz

A Taráz görög eredetű férfinév, jelentése tisztázatlan.
Ajánlott névnap: Február 25.

Tarcal

Tarcsa

A Tarcsa magyar eredetű férfinév, jelentése: kis kopasz.
Ajánlott névnap: Február 25.

Tardos

A Tardos magyar eredetű férfinév, jelentése: kopasz.
Ajánlott névnap: Szeptember 10.

Tarhos

A Tarhos ősi magyar eredetű férfinév, Árpád egyik fia viselte e nevet.
Ajánlott névnap: Június 14.

Tarján

A Tarján türk-magyar eredetű férfinév, jelentése: a király helyettese.
Ajánlott névnapok: Augusztus 11., November 30.

Tarkacsu

Árpád vezér legidősebb fia, aki egy rövid ideig követte őt tisztében.
Ajánlott névnap: Május 26.

Tárkány

Kabar eredetű férfinév, jelentése: kovács.
Ajánlott névnapok: Február 29., Július 19.

Tárkony

Tarna

Tárnok

Taros

Tarsa

A Tar személynév kicsinyítőképzős alakja, ennek a jelentése: kopaszka.
Ajánlott névnap: Február 25.

Tarzíciusz

A Tarzíciusz egy görög eredetű férfinév latin formájából való, jelentése: Tarzosz városából való. Női párja: Tarzícia.
Ajánlott névnap: Augusztus 15.

Tasziló

A Tasziló olasz eredetű férfinév, az ismeretlen eredetű Tasso név becéző alakja.
Ajánlott névnapok: Január 11., Október 11.

Tátony

Ted

A Ted angol eredetű férfinév, több név önállósult becézője.
Ajánlott névnap: Szeptember 02.

Tege

A Tege magyar eredetű férfinév, jelentése: kos.
Ajánlott névnap: Február 25.

Tegze

Régi magyar eredetű férfinév.
Ajánlott névnap: Szeptember 18.

Tegző

Régi magyar eredetű férfinév.
Ajánlott névnap: Szeptember 18.

Temes

A Temes magyar eredetű férfinév. Mátyás király hollóját hívták így, amelyik a gyűrűt vitte neki a börtönbe.

Tenkes

Teó

A Teo-, a németben Theo- kezdetű nevek önállósult rövidülése.
Ajánlott névnap: Szeptember 02.

Teobald

A Teobald a germán Dietbald név görögösített alakjából származik, jelentése nép + merész. Női párja: Teobalda.
Ajánlott névnapok: Május 21., Július 01.

Tercia

A Tercia a latin Tertius férfinév női párja, jelentése harmadik (lánygyerek).
Ajánlott névnapok: Április 16., Április 30.

Terensz

Termás

Tétény

A Tétény magyar eredetű férfinév, jelentése: herceg, fejedelem.
Ajánlott névnapok: Május 01., November 05.

Tevel

Tézeusz

A Tézeusz görög mitológiai eredetű férfinév, jelentése valószínűleg alapító.
Ajánlott névnap: Január 11.

Thomasz

Tibád

A Teobald név magyar formája.
Ajánlott névnapok: Május 21., Július 01.

Tibald

A Tibald német eredetű férfinév, jelentése: a nép vezetője.
Ajánlott névnapok: Május 21., Július 01.

Tibold

A Teobald név magyar formája.
Ajánlott névnapok: Május 21., Július 01.

Tibor

A Tibor férfinevet általában a Tiborc név rövidülésének tartják, de más vélemény szerint Bod Péter alkotta egy erdélyi település nevéből, ami ismeretlen, talán szláv eredetű. Csak magyar nyelvterületen használt név.
Ajánlott névnapok: Április 14., Augusztus 11.
Név gyakorisága: Megtekintés

Tiborc

A Tiborc férfinév a latin Tiburtius családnévből ered, amelynek jelentése: (a Róma közeli) Tibur városból való. Rokon név: Tibor.
Ajánlott névnapok: Április 14., Augusztus 11.

Ticián

A Ticián a latin Titianus nemzetségnévből származik, a jelentése Titius nemzetséghez tartozó. Női párja: Ticiána.
Ajánlott névnap: Január 26.

Tihany

Tilaj

Timár

Timon

A Timon görög eredetű férfinév, jelentése: tisztelt, megbecsült.
Ajánlott névnapok: Április 19., Május 03.

Timót

A Timót görög - latin eredetű férfinév, amely a görög Timotheosz név latinos Timotheus formájának rövidüléseként keletkezett. Jelentése: Istentisztelő, Isten becsülője. Rokon nevek Timóteus, Timóteusz.

Timóteusz

A görög Timotheosz (Τιμόθεος) név latinos Timotheus formájának rövidüléseként keletkezett. Jelentése: istentisztelő.

Timur

A Timur türk eredetű férfinév, jelentése: vas. A mongol Timur Lenk, XIV. századi ázsiai fejedelem és hódító nevéből vált ismertté. Szintén a török, ótörök vas szóból ered a Tomor, Tömör név is.
Ajánlott névnapok: Július 25., Szeptember 18.

Tirzusz

A Tirzusz egy görög név latin Thyrsus formájából ered. A görög mitológiában Dionüszosz isten és bacchánsnői jelvényének, egy szőlőlevelekkel és repkénnyel körülfont, tobozban végződő botnak a neve.
Ajánlott névnap: Október 12.

Titán

A Titán görög eredetű férfinév, eredetileg a görög istenek régebbi nemzedékét nevezték titánoknak, jelentése: óriás. Női párja: Titánia.
Ajánlott névnap: Február 06.

Titánia

A Titánia a Titán férfinév női párja, jelentése óriáslány, mivel a titánok eredetileg az ősi görög istenek egy csoportja volt. A név később latin és germán-frank mondákban is felbukkant.
Ajánlott névnapok: Január 26., Február 06., Február 11.

Titusz

A Titusz latin eredetű férfinév, eredete és jelentése bizonytalan, egyes vélemények szerint a latin titus szóból származik, aminek a jelentése vadgalamb, mások szerint szabin eredetű és a jelentése tiszteletreméltó, tisztelt.
Ajánlott névnapok: Január 04., Január 26., Február 06.

Tobán

Tobor

Toborján

Tokaj

A Tokaj férfinevünk a szkíta taka szóra vezethető vissza, aminek jelentése: gyors, sebes, sodró, az óiráni tak szó jelentése: folyik, árad. A Tokak név jelentése is azonos ezekkel: bő vízű, áradásos.
Ajánlott névnap: Április 01.

Tolna

Tomaj

A Tomaj férfinév régi magyar névből illetve nemzetségnévből ered. Jelentése vitatott.
Ajánlott névnap: Október 02.

Tomor

A Tomor türk-magyar eredetű férfinév, jelentése: vas.
Ajánlott névnap: Július 25.

Tömör

A Tömör ótörök eredetű régi magyar személynév, jelentése: vas.
Ajánlott névnap: Október 28.

Tömörkény

Toni

Tonúzaba

Tonuzoba

Toportyán

Magyar eredetű férfinév. Jelentése: nádi farkas, aranysakál.
Ajánlott névnap: Június 22.

Torda

A Torda magyar eredetű férfinév, jelentése: megállt, maradt.
Ajánlott névnapok: Június 01., Június 27.

Tordas

Régi magyar személynév, valószínűleg a Torda név -s kicsinyítőképzős változata.
Ajánlott névnap: Június 27.

Tordos

A Tordos magyar eredetű férfinév, jelentése: megállt, maradt.
Ajánlott névnap: Június 27.

Torhos

Torkán

Törked

Tormás

A Tormás régi magyar eredetű férfinév, jelentése torma.
Ajánlott névnapok: Március 26., Június 04.

Torna

A Torna régi magyar személynév, helységnévből ered, így a jelentése tornai.
Ajánlott névnap: Március 26.

Torontál

A Torontál magyar eredetű férfinév, jelentése: kis sólyom.
Ajánlott névnap: Március 26.

Törtel

A Törtel magyar eredetű férfinév, jelentése: négy vidék ura.
Ajánlott névnap: Augusztus 04.

Torzon

A Torzon igen régi valószínűleg türk-magyar eredetű férfinév, Torzon volt Álmos leány testvérének a férje.

Trajánusz

A Trajánusz latin eredetű férfinév, mely Traianus római császár nevéből származik.
Ajánlott névnapok: Augusztus 11., November 30.

Trisztán

A Trisztán kelta eredetű férfinév, eredeti alakja Drystan, aminek a jelentése zűrzavar, lárma. A Tristan forma a francia triste (szomorú) szó hatására alakult ki.
Ajánlott névnapok: Február 07., November 28.

Tugurkán

Tullió

A Tullió latin eredetű férfinév, a bizonytalan eredetű és jelentésű Tullius nemzetségnévből ered, olasz közvetítéssel.
Ajánlott névnapok: Augusztus 11., November 30.

Tuma

Turán

Turda

Türje

Turul

A Turul ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: ragadozó madár.
Ajánlott névnap: Március 26.

Turzó

Igen régi eredetű férfinév. Atilla főrovója volt.

Tuzson

Régi magyar eredetű személynév, eredete ismeretlen. Lehetséges, hogy összefüggésben van az úz népnévvel. Tuzson egy vitéz harcos volt a XV. században, kiről később Tuzson község kapta a nevét, mert segítette a falu felszabadulását a török uralom alól.
Ajánlott névnap: Május 19.